Juridische mededeling internet

Juridische mededeling internet

  • Van kracht op: 28/05/2021 (V.05)
  • Web:www.ar-hotels.com

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE: www.ar-hotels.com

1.Voor het gebruik van deze website dient de gebruiker deze algemene gebruiksvoorwaarden volledig te accepteren, ofwel die voorwaarden die van kracht zijn op het moment de gebruiker hier toegang tot krijgt.

2.Er wordt uitsluitend toegang tot deze site gegeven voor wettelijke doeleinden, waarbij op ieder moment het gebruik wordt aangepast op de huidige algemene voorwaarden, de van toepassing zijnde wetgeving, net als de moraal, goede gewoonten en openbare orde. Het bedrijf behoudt zich het recht voor de toegang tot deze site te weigeren, zonder voorafgaande kennisgeving, aan gebruikers die het overeengekomen in deze juridische mededeling schenden en zal de bevoegde autoriteiten in kennis stellen van het uitvoeren van deze activiteiten die mogelijk onderdeel uitmaken van een misdrijf

3.Het bedrijf behoudt zich het eenzijdige recht voor op elk willekeurig moment de algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen, net als alle andere algemene of bijzondere voorwaarden van de website. Ook heeft het bedrijf het recht de weergave, configuratie en lokalisatie van de website op elk willekeurig moment te wijzigen, net als de inhoud en de voorwaarden die worden vereist om deze te gebruiken.

4.De gebruiker erkent dat toegang tot deze site volledig uit vrije wil is en onder zijn eigen verantwoording valt.

5.DELTAMAR WORLD SL, RENTA FORTE SL, EURHOTEL MANAGEMENT SERVICE, CAPANESA SL, COMUNIDAD PROPIETARIOS GALETAMARbehoudt zich het recht voor de bevoegde autoriteit in kennis te stellen van elk willekeurig gebruik dat tegen diens belangen of rechten ingaat of onderdeel kan uitmaken van een misdrijf.

6.DELTAMAR WORLD SL, RENTA FORTE SL, EURHOTEL MANAGEMENT SERVICE, CAPANESA SL, COMUNIDAD PROPIETARIOS GALETAMARbehoudt zich het recht voor deze websiteservice op elk willekeurig moment zonder meer te beëindigen met een voorafgaande kennisgeving in de huidige voorwaarden van 15 dagen.

CLAUSULE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1.DELTAMAR WORLD SL, RENTA FORTE SL, EURHOTEL MANAGEMENT SERVICE, CAPANESA SL, COMUNIDAD PROPIETARIOS GALETAMARkan de voortdurende beschikbaarheid van de service die deze site biedt niet garanderen, noch is het aansprakelijk voor schade en nadelen die hieruit zijn of in de toekomst kunnen ontstaan, noch de technische storingen, ongeacht de aard ervan, die voortkomen uit het gebruik van de informatie die in deze website is opgenomen.

2.In het geval er zich door een cyberaanval fouten in de gegeven informatie voordoen, is DELTAMAR WORLD SL, RENTA FORTE SL, EURHOTEL MANAGEMENT SERVICE, CAPANESA SL, COMUNIDAD PROPIETARIOS GALETAMARniet aansprakelijk voor dergelijke fouten, noch voor de veroorzaakte schade door het gebruik van de informatie als gevolg van dit soort fouten.

3.De inhoud van deze website is louter van informatieve aard en er is op geen enkel moment aansprakelijkheid toe te kennen aan mogelijke fouten in de weergave hiervan. Indien u meer gedetailleerde informatie wenst, kunt u contact opnemen via het e-mailadres dpo@ar-hotels.com

INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

1.Het industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot logo´s, symbolen of welk opgenomen ontwerpelement van deze site ook is exclusief in handen van DELTAMAR WORLD SL, RENTA FORTE SL, EURHOTEL MANAGEMENT SERVICE, CAPANESA SL, COMUNIDAD PROPIETARIOS GALETAMAR. De gebruiker erkent en stemt in met deze rechten. De elementen van deze website waar DELTAMAR WORLD SL, RENTA FORTE SL, EURHOTEL MANAGEMENT SERVICE, CAPANESA SL, COMUNIDAD PROPIETARIOS GALETAMARgeen industrieel of intellectueel recht over heeft, worden gebruikt met de nodige toestemming.

2.Het is niet toegestaan de inhoud van www.ar-hotels.com of delen daarvan te kopiëren, net als de overdracht of het registreren door systemen voor terughalen van informatie, op geen enkele wijze en met geen enkel middel, tenzij de autorisatie voorafgaand schriftelijk is aangevraagd bij  DELTAMAR WORLD SL, RENTA FORTE SL, EURHOTEL MANAGEMENT SERVICE, CAPANESA SL, COMUNIDAD PROPIETARIOS GALETAMAR

3.Het is niet toegestaan het copyright over de rechten van DELTAMAR WORLD SL, RENTA FORTE SL, EURHOTEL MANAGEMENT SERVICE, CAPANESA SL, COMUNIDAD PROPIETARIOS GALETAMAR te omzeilen, net als het omzeilen of trachten te omzeilen van de systemen die er eventueel zouden kunnen zijn ter bescherming van de inhoud. Het is toegestaan te citeren mits de herkomstbron wordt aangegeven.

4.Elke schending van het intellectuele of industriële eigendomsrecht van dit portal of de elementen van DELTAMAR WORLD SL, RENTA FORTE SL, EURHOTEL MANAGEMENT SERVICE, CAPANESA SL, COMUNIDAD PROPIETARIOS GALETAMARvallen onder de passende wettelijke maatregelen met als doel deze te beschermen.

VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING

1. DELTAMAR WORLD SL, RENTA FORTE SL, EURHOTEL MANAGEMENT SERVICE, CAPANESA SL, COMUNIDAD PROPIETARIOS GALETAMARgeeft kennis van het feit dat deze website is gevestigd in Spanje, het land van waaruit de diensten worden geboden, en daarom is de enige van toepassing zijnde wetgeving in geval van conflicten met betrekking tot de interpretatie van deze voorwaarden, de Spaanse wetgeving en de Internationale Verdragen die Spanje heeft afgesloten.

2.Door acceptatie van de huidige algemene voorwaarden onderwerpt de gebruiker zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechtbanken om enige betwistingen met betrekking tot de voorgaande paragraaf op te lossen.

CONTACT OPNEMEN

Indien u vragen heeft over aspecten aangaande de beschreven gebruiksvoorwaarden, kunt u zich richten tot de volgende adressen:

dpo@ar.hotels.com indien u gebruik wilt maken van e-mail. Voor het schrijven van een brief richt u zich tot DELTAMAR WORLD SL, RENTA FORTE SL, EURHOTEL MANAGEMENT SERVICE, CAPANESA SL, COMUNIDAD PROPIETARIOS GALETAMAR.

Ditzelfde adres kan worden aangewend voor de uitvoering van de in de Europese  wetgeving vastgelegde rechten in verband met de gegevensbescherming (recht op toegang, rectificatie, verzet en annulering, beperking van gebruik, overdraagbaarheid, het indienen van klachten bij de bevoegde autoriteit over gegevensbescherming en ten slotte het vorderen van een compensatie bij de gewone rechtbank).

IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE SERVICEPROVIDER

AR Diamante Beach SPA & Convention Centre - Toeristische accommodatie
HANDELSNAAM: Deltamar World SL
CIF (BTW-NUMMER): B 03528874
Adres: C/Ponent 1  03710 Calpe  Alicante
Tel. +34 965 83 26 18
Fax +34 965 83 62 64
Email: reservas@ar-hotels.com 
Openingstijden voor het publiek: 09:30 – 20:00
INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL: Libro 0, tomo 2608, Folio 124, Hoja A74192, Inscripción 1
 
AR Galetamar- Toeristische accommodatie
HANDELSNAAM: Comunidad Propietarios Galetamar 
CIF (BTW-NUMMER): E 03165677
Adres: Ptda. La Caleta 28 03710 Calpe Alicante
Tel. +34 965 83 26 18
Fax +34 965 83 62 64
reservas@ar-hotels.com 
Openingstijden voor het publiek: 09:30 – 20:00
 
AR Imperial Park Resort- Toeristische accommodatie
HANDELSNAAM: Renta Forte SL 
CIF (BTW-NUMMER): B 53702098
Adres: Tossal de la Cometa 1H 03710 Calpe Alicante
Tel. +34 965 83 26 18
Fax +34 965 83 62 64
reservas@ar-hotels.com 
Openingstijden voor het publiek: 09:30 – 20:00
INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL: Libro 0, tomo 2606, Folio 157, Hoja A74100, Inscripción 1
 
AR Roca Esmeralda- Toeristische accommodatie
HANDELSNAAM: Eurhotel Management Service 
CIF (BTW-NUMMER): B 03555463
Adres: C/Ponent 1  03710 Calpe  Alicante
Tel. +34 965 83 26 18
Fax +34 965 83 62 64
Email: reservas@ar-hotels.com 
Openingstijden voor het publiek: 09:30 – 20:00
INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL: Libro 0, tomo 1208, Folio 220, Hoja A2456, Inscripción 1
 
The Cookbook Gastro Boutique hotel & Spa- Toeristische accommodatie
HANDELSNAAM: Capanesa SL
CIF (BTW-NUMMER): B 03450376
Adres: Ptda. La Caleta 28 03710 Calpe Alicante
Tel:+34 965 83 26 18
Fax: +34 965 83 62 64
Email: reservas@ar-hotels.com 
Openingstijden voor het publiek: 09:30 – 20:00
INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL: Libro 77 Sección 3 Tomo 1089 General Folio 219 Hoja 11025 Inscripción 1a
 
Camping Sol de Calpe 
RAZÓN SOCIAL: Unitursa Calpe S.L .
CIF: B 03528874
Dirección: C/Ponent 1  03710 Calpe  Alicante 
Tel:+34 965 83 26 18
Fax: +34 965 83 62 64
Horario de Atención al público: 09:30 – 20:00